Poniżej prezentuję kilka  z dotychczas wykonanych przeze mnie prac oraz mój projekt dyplomowy zrealizowany w Krakowskich Szkołach Artystycznych.

PORTFOLIO

PROSTO VM BOOK